Kostholdskonferansen på Stord 2018

Lørdag 28. april

Kl. 09:00 - 16:00

Sted: Stord Hotell, Kjøtteinsvegen 67, 5411 Stord

   Program og påmelding

Arrangør: Kostreform Hordaland